حسینعلی عمادی

تولد  :     1347 - خمینی‌شهر
تخصص :     کارگردان، بازیگر
تحصیلات :     دیپلم؛ 1367
اجراها :     

نمایش:
کارگردان، تهیه‌کننده، بازی:
"برکت نور" دومین جشنواره بسیج اصفهان؛1374  
کارگردان و سرپرست نمایش:
"خواب زمستانی" اولین جشنواره تئاتر شهرستان خمینی شهر  1378-  اجرا در خمینی شهر؛ 1378
کارگردان، بازی:
"پهلوان مرشد" ، اصفهان؛ 1387
"خودکشی" ، خمینی شهر؛ 1390 - 1389
"چاهی که کنی بهرکسی" ، خمینی شهر؛ 1390
"یک اتفاق ساده" با حمایت نیروی انتظامی ،خمینی شهر؛ 1389 - ملک شهر ؛ 1389
دستیار کارگردان، سرپرست نمایش، بازی:
"ایران زمین" به کارگردانی "محمدعلی عمادی"  پنجمین جشنواره تئاتربسیج اصفهان 1377 - اجرا در خمینی شهر -1377  - اجرا در اصفهان 1377
تهیه کننده، مدیر‌برگزاری :
"شادمانه بهار فجر21"  به همراهی "منصور زمانی" و "زهرا عموشاهی" خمینی شهر ؛ 1378
"شادمانه بزرگ تولد عشق" با همکاری "نورالله کیانی" و انجمن سینمای جوان ایران (دفترخمینی شهر)، خمینی شهر؛ 1388
تهیه کننده، سرپرست نمایش، بازی :
"افسانه شهربانو" (خاله خانوم 3)  به کارگردانی "منصور زمانی" اولین جشنواره بین المللی طنز ؛ 1381 – اجرا در خمینی‌شهر؛ 1380- زرین شهر ؛1381- مبارکه؛ 1380
"رستم و سهراب" (کارگروهی) خمینی شهر؛ 1384
تهیه کننده:
"پانتومیم سیب" به کارگردانی "زمانی" و "لطفی"  اولین جشنواره پانتومیم، تهران؛ 1379
مدیر صحنه، بازی:
"سفر در سفر" به کارگردانی "سید جعفر سجادی" ،هشتمین جشنواره اصفهان؛ 1375
نویسنده:
"آتش نشان" به کارگردانی "هادی کیانی" دومین جشنواره استانی نمایش خیابانی شهروندی، اصفهان؛ 1387
مشاور نمایش:
"برگزین" به کار گردانی "علیرضا اشرفی" خمینی شهر ؛ 1389
سرپرست نمایش، بازی:
"حی علی الصلوه" به کارگردانی "محمدعلی عمادی" ، خمینی شهر؛ 1374
"آخرش کی چی؟" (خاله خانوم 1) به کار گردانی "گروهی" خمینی شهر 1378-  اصفهان  1378 - خمینی شهر 1378
"گل به گلستونه" (خاله خانوم 2) به کارگردانی "منصور زمانی" خمینی شهر ؛1379
"حسنک کجایی؟" (کارگاهی) خمینی شهر ؛1383 -  اصفهان؛ 1383
"دست شاهزاده خفره" به کارگردانی "عبدالکریم عنایت"  اصفهان؛ 1386
"کباب غاز" به کارگردانی "عبدالکریم عنایت" اصفهان؛1386
"این که همون شد" (خاله خانوم 4) به کارگردانی "حسینعلی عمادی" و "هادی کیانی" خمینی شهر؛ 1387
سرپرست نمایش:
"توطئه" به کارگردانی "منصور سراج"  اولین جشنواره تئاتر شهرستان خمینی شهر ؛ 1378
"باغ آروزها" به کار گردانی "امیر لطفی" اولین جشنواره تئاتر شهرستان خمینی شهر ؛ 1378
"که چی؟" به کارگردانی "هادی کیانی" هفتمین جشنواره تئاتر ماه، تهران؛ 1389
 بازی :
"میثم تمار" به کارگردانی" ناصر قاسمی جوانمرد"، خمینی شهر؛ 1363
"رزمنده دلاور" (کارگردانی گروهی)، خمینی شهر؛1364  
"پرونده گمشده" (کار بداهه)، مناطق جنگی جنوب؛ 1366
"او کجاست؟" به کارگردانی "حسین شهریاری" ، مناطق جنگی جنوب ؛67-1366
"مسابقه نامها ونشانه ها" به کارگردانی "حسینعلی عمادی "، اهواز؛ 1368-1367
"استثمار‌خان" به کارگردانی "تیموری" ، خمینی شهر؛ 1367
"آی بچه ها کمک" به کارگردانی "محمدعلی عمادی" ، خمینی شهر؛ 1375
"لیلی و مجنون" (کارگاهی)، خمینی شهر؛ 1383- اصفهان؛ 1384
"نقص" به کارگردانی "دکتر احمد کامیابی مسک" اولین همایش فصلی تئاتر، اصفهان ؛1384- سوره، تهران؛ 1384
"خندق نامه" به کارگردانی "احمد اشرفیان" اصفهان؛ 1386
"کویر رحمت" به کارگردانی "عباس کیهانپور" اصفهان؛ 1387
"از خلقت تا ظهور" به  کارگردانی "محمد رضا رفیعی" با حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اصفهان؛ 1389
"قربت غریب" به کارگردانی "احمد شاهین فر"  اصفهان؛ 1389
تلویزیون
مجموعه تلویزیونی:
بازی:
"باغ آیینه" به کار گردانی "ناصر کوشان" برای شبکه اصفهان
"خاطرات نیمه تمام" به کار گردانی "بهمن داوری" برای شبکه اصفهان
"یک نکته از این معنی"به کارگردانی "مهدی شهسواری" برای شبکه اصفهان
"مردان تاریخ ساز" به کار گردانی "محمود معظمی"
"رشید فراری" به کار گردانی "عبدالرحیم مرادیان" شبکه اصفهان
فیلم تلویزیونی:
بازی:
"دیگ" به کارگردانی "مجید عکاف" شبکه اصفهان
"حرمت" به کار گردانی "امیر حسین عنایتی" شبکه دو
"پیغام جان بخش" به کار گردانی "عبدالکریم عنایت" شبکه اراک
"خط رُند" به کار گردانی "یاسر زمانی"
"جشن خورشید" به کار گردانی "مهدی شهسواری" شبکه اصفهان
تله تئاتر:
بازی:
"فتنه غلامان" به کارگردانی "مهدی شهسواری" برای شبکه اصفهان
"شیخ وراهزنان" به کارگردانی "مهدی شهسواری" برای شبکه اصفهان
"مرد و یک نصیحت" به کارگردانی "مهدی شهسواری" برای شبکه اصفهان
"فایده حرفه و هنر" به کارگردانی "مهدی شهسواری" برای شبکه اصفهان
"فرجام حسود" به کارگردانی "مهدی شهسواری" برای شبکه اصفهان
"پیرایه خاموش" به کارگردانی "مهدی شهسواری" برای شبکه اصفهان
"خوف ورجاء" به کارگردانی "مهدی شهسواری" برای شبکه اصفهان
"عطیه خدا" به کارگردانی "مهدی شهسواری" برای شبکه اصفهان
"بخاطر مادر" به کار گردانی "عبدالکریم عنایت"
فیلم کوتاه:
بازی:
"رویایی در بیدای" به کار گردانی کریم رنجبر شبکه یزد
"این توئی عزیزم" به کارگردانی "کریم رنجبر"
"امید ناپیدا" به کار گردانی "کریم رنجبر" شبکه اصفهان
"روبه فردا" به کار گردانی "شیما محمودیان"
مدیر هنری و مدیر تولید:
کتاب:
"نمایشنامه درمان" نوشته امیر صفائی پور
"نمایشنامه سیاه زنگی ها" نوشته ژا ن ژنه ترجمه پروفسور احمد کامیابی مسک
"نمایشنامه افسانه شهربانو" نوشته منصور زمانی
"مخابرات خمینی شهر"
"پانداکوچولوی شیطون" (به همراه ویراستاری) نوشته منصور زمانی
آلبوم موسیقی:
"تولد عشق"
"گفت و لفت"
"اور بهار"
"لحظه آشنایی"
"دوتا ماهی"
"ترانه های محلی خوانسار"
"تربت لیلی"

جوایز:
دریافت تندیس بلورین از جشنواره بسیج برای نمایش برکت نور ؛1374
دریافت جایزه بازیگری از جشنواره بین المللی طنز اصفهان برای نمایش"افسانه شهر بانو"
دریافت جایزه بازیگری از هشتمین جشنواره استانی اصفهان
و جوائز مختلف از جشنواره های مختلف                  
فعالیت‌ها:
مدیر آموزشگاه تئاتر آیینه خمینی شهر از سال 1384
مدیر موسسه فرهنگی هنری انتشاراتی سپاهان طنین از 1379 تا کنون
مدیر گروه نمایش مهاجر 1378
مدیر گروه نمایش آیینه 1379 تا کنون
بازی در بیش از 10فیلم کوتاه برای کارگردانان مختلف
بازی در بیش از 50 نمایش کوتاه و بلند مختلف و متفرقه